2017

הביטאט - מוזיאון ישראל, תכנית ״מחול בתערוכה״ - 26.12.17

הביטאט - שבוע המחול הבינלאומי של פסטיבל מחול שלם - 3.12.17
 http://www.macholshalem.org.il

הכולוכלום - פסטיבל DanceWaves, קפריסין - 11.11.17
http://www.dancelabnicosia.com/

הביטאט - תיאטרון הבית, תל אביב - 8.9.17
www.habait-theatre.org.il/

הכולוכלום - Danzad Danzad Malditos (Festival Murallas 2017) - פמפלונה ספרד - 11.8.17
https://www.facebook.com/Danzad-Danzad-Malditos-1407254736242746/

הביטאט - מרכז כלים לכוריאוגרפיה - 19.8.17
http://kelim.org.il/

הביטאט - פסטיבל זירת מחול - 2-3.8.17
https://hazira.org.il/?dance=%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C-2017

אי שם בעכשיו - פסטיבל Tanec Praha 2017 - פראג צ׳כיה - 2.6.17
אי שם בעכשיו - פסטיבל Tanec Praha 2017 - פראג צ׳כיה - 30.5.17
http://www.tanecpraha.cz/

הכולוכלום - פסטיבל Lucky Trimmer - ברלין גרמניה - 14+15.4.17
http://www.luckytrimmer.com/

Fail Better - תיאטרון הבית - 24.3.17
www.habait-theatre.org.il/

אי שם בעכשיו + דיוה אמיתית - פסטיבל Re-Search, תיאטרון הבוסתן נתניה - 11.2.17
https://www.re-search-dance.com/

אי שם בעכשיו - אשכול פיס עירוני א׳, תל אביב - 22.1.17