2013-2015

אי שם בעכשיו - חשיפה בינ״ל, מרכז סוזן דלל - 3.12.15
https://www.suzannedellal.org.il

אי שם בעכשיו - פסטיבל הרמת מסך, בית מזיא, ירושלים - 20.11.15
http://www.bmz.org.il/

אי שם בעכשיו - פסטיבל הרמת מסך, מרכז סוזן סלל - 12+18.11.15
https://www.suzannedellal.org.il

הכולוכלום - תחרות בכוריאוגרפיה הבינ״ל של מחול שלם, ירושלים -  27+28.11.15
http://www.macholshalem.org.il

הכולוכלום - פסטיבל זירת מחול 2015, ירושלים - 14-16.7.15
https://hazira.org.il/?page_id=529

Fail Better - פסטיבל גברים יוצרים, מרכז סוזן דלל - 13.6.15
https://www.suzannedellal.org.il

Fail Better - מחסן 2, יפו - 31.1.15

Fail Better - חשיפב בינלאומית, מרכז סוזן דלל ת״א - 3.12.14
https://www.suzannedellal.org.il

דיוה אמיתית - עזה 13 - 12-15.11.14
https://www.aza13.co.il/

דיוה אמיתית - מחסן 2, יפו - 29.10.14

Fail Better - מחסן 2, יפו - 30.11.14

Fail Better - פסטיבל L1DanceFest - בודפשט, הונגריה - 20.9.14
http://www.l1.hu/en/l1dancefest

Fail Better - פסטיבל מחולוהט, סוזן דלל ת״א - 7.8.14
https://www.suzannedellal.org.il/en

Fail Better - ״חשוף בסטודיו״ - סטודיו יסמין גודר - 15.6.14
Yasmeengodder.com

Fail Better - חשיפה בינ״ל מחול שלם, ירושלים - 30.11.13
http://www.macholshalem.org.il

Fail Better - האנגר אדמה, פסטיבל סוכות - 19.3.13

Fail Better- פסטיבל זירת מחול 2013, ירושלים - 25-27.7.13
https://hazira.org.il/?page_id=529

WarGlow - התיבה, יפו - 26.11.13
http://www.hateiva.com/

WarGlow - פסטיבל מחול חדש, הזירה - 26-28.7.11
https://hazira.org.il/?dance=2011

WarGlow - התיבה, יפו - 9.3.11
http://www.hateiva.com/

WarGlow - התיבה, יפו - 15.1.11
http://www.hateiva.com