By-Passers

העבודה By-Passers נוצרה כחלק מרצף עבודות שחוקרות את ה״לא-כלום״ כפוטנציאל.

זו עבודה שמבקשת להיות תמיד בתהליך, ולהחליף את רגעי הידיעה, ברגעים של התהוות.

By-Passers בודקת את האפשרות שההתרחשות של המופע קורה לצידו, ולא במרכזו.

אנחנו מחפשים רגעים קטנים של מרד, ע״מ להרגיש קצת יותר חיים, קצת יותר נוכחים, קצת יותר אנושיים.

אנחנו רוקדים למרות הכוריאוגרפיה, ולא באמצעותה.


כוריאורף וקונספט: אורי שפיר

מופיעים-יוצרים: ליזאן גודהו (קנדה) ואורי שפיר

אור: עומר שיזף

עין חיצונית: רן בראון

העבודה הוצגה בשלב מחקר ראשוני במאי 2019, בתכנית Master Exerce, במרכז הלאומי לכוריאוגרפיה ICI-CCN במונפלייה, צרפת.

העבודה נהנתה מרזידנסי במרכז ״כלים״, ומתמיכת סטודיו יסמין גודר במסגרת תכנית אמן אורח.

תמונות: אפרת מזור