לא יער

עבודה חדשה במסגרת הרמת מסך 2021
כוראוגרפיה וביצוע: אורי שפיר
מוסיקה: אורי שפיר
עיצוב תלבושת: טל אוריאל
תמונה: יאיר מיוחס
ליווי אמנותי: דנה רוטנברג ועודד גרף
היצירה נהנתה מתמיכת להקת יסמין גודר , מפעל הפיס ובשיתוף מרכז מנדל לתרבות,
במסגרת תכנית אמן אורח